Tag: cloudia & rex

Cloudia & Rex #3 Review

Writers: Ulises Farinas, Erick Freitas / Artist: Daniel Irizarri / Lion Forge Comics (Buno ...

Cloudia & Rex #2 Review

Writers: Ulises Farinas, Erick Freitas / Artist: Daniel Irizarri / Lion Forge Comics (Buno ...